Polska Anglia

    Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów

    Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów

    ul. Małeckiego 11, Poznań, tel. 508 968 436

    Działalność statutowa opiera się na nieodpłatnym prowadzeniu klubu Abstynenta oraz organizowaniu zajęć z dziedziny profilaktyki uzależnień, w tym zapewnienie możliwości spędzania wolnego czasu w środowisku osób trzeźwiejących, pomoc w zerwaniu z nałogiem i zapewnieniu dostępności do informacji dla rodzin osób uzależnionych.