Polska Anglia

  Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „ISKIERKA NADZIEI...

  Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „ISKIERKA NADZIEI"

  ul. Parkowa 12, Jankowice, tel. 888 887 772

  Działalność statutowa stowarzyszenia opiera się w szczególności poprzez:

      * prowadzenie świetlić i pracowni komputerowych dla dzieci i młodzieży,
      * organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji,
      * organizowanie zajęć z dziećmi przedszkolnymi,
      * organizowanie spotkań i pogadanek terapeutycznych na tematy związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.