Polska Anglia

  Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

  Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

  ul. Wierzbowa 16, Lusowo, tel. 061 81 46 352

  Towarzystwo prowadzi działalność statutową w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez:

      * kultywowanie pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego jako postaci historycznej w dziale odzyskania przez Poznań i Wielkopolskę niepodległości po zaborach poprzez popularyzowanie jego ogromnych zasług;
      * prowadzenie Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego.