Polska Anglia

    Towarzystwo Polsko-Holenderskie Ceradz Kościelny-Norg


    Towarzystwo Polsko-Holenderskie Ceradz Kościelny-Norg

    ul. Piaskowa 5, Ceradz Kościelny, tel.061 814 78 36

    Celem stowarzyszenia jest podtrzymywanie, rozwijanie i umacnianie więzi i przyjaźni pomiędzy mieszkańcami wsi Ceradz Kościelny a mieszkańcami Norg-Holandia. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez inicjowanie i organizowanie spotkań i imprez w celu wymiany wzajemnych doświadczeń.