Polska Anglia

  PROGRAMY LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

  Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021

  Informacja o uruchomieniu programu:

   

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne zaprasza mieszkańców do udziału w Programie „LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO IN VITRO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA LATA 2019-2021 ”

  Do programu zostaną zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-43 lat wg rocznika urodzenia,
  • wiek mężczyzny mieści się w przedziale 25-50 lat wg rocznika urodzenia,
  • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
  • są mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne od min. 12 miesięcy i posiadają Kartę Mieszkańca,
  • stwierdzona została przyczyna niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu,
  • wyrażą zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów,
  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

  Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 000,00 zł. pod warunkiem przeprowadzenia co najmniej jednej procedury, maksymalnie dwóch procedur. Pozostałe koszty procedury ponoszą pacjenci.

  Wnioski o objęcie dofinansowaniem wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie www.tarnowo-podgorne.pl lub w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne budynek C pok.25. Wszelkie informacje dostępne także pod nr tel. 61 89 59 204

  WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OD DNIA 16 WRZEŚNIA 2019 ROKU u wybranego przez siebie Realizatora Programu. Przy naborze wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

  Realizatorzy Programu:

  • GAMETA-SZPITAL Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. k
   Rzgów ul. Rudzka 34/36
   tel. kont. 42 645 77 77, e-mail: rejestracja-lodz@gameta.pl
  • Ośrodek Medycznie Wspomaganej Prokreacji i Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków INVICTA Sp. z o.o , tel. kont. 58 58 58 800, e-mail: invicta@invicta.pl,
   miejsce realizacji świadczeń:

   • INVICTA Warszawa ul. Złota 6
   • INVICTA WROCŁAW ul. Grabiszyńska 186/1B
   • INVICTA GDAŃSK ul. Rajska 10

  • Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań, ul. Polna 33
   tel. kont. 618 419 119, e-mail: ivf-lab@gpsk.am.poznan.pl

   

  Wniosek [POBIERZ]

  Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne [POBIERZ]

   

   

   

   

   

   

  Program profilaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022

  Na sesji Rady Gminy w dniu 27 sierpnia 2019 r. I Zastępca Wójta Ewa Noszczyńska-Szkurat przedstawiła projekt „Programu profilaktyki zdrowia prokreacyjnego – diagnostyka i leczenie niepłodności dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2020-2022”. Dokument uzyskał pozytywną opinię większości radnych. Projekt został już przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do oceny. Więcej informacji wkrótce.